Terdapat Mushoalla didalam ruangan kampus

Sedangkan Masjid Dalam Tahap Pembangunan